Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Den senaste tiden har Kina höjt tonläget mot Sverige efter att regeringen krävt att den svenske förläggaren Gui Minhai släpps.

Wallström uttryckte sig dock försiktigt om Kina i riksdagens utrikesdebatt under onsdagen 14 februari. Och Kina nämns bara kort på ett ställe i regeringens utrikesdeklaration.

”Vår relation med Kina är omfattande. Landets roll i världen växer, och med det följer ett ökat ansvar inklusive med skydd för de mänskliga rättigheterna”, står det i deklarationen.

Inte heller oppositionens utrikespolitiska talespersoner tog upp Gui Minhai eller kritiserade brist på mänskliga rättigheter i Kina i den första delen av utrikesdebatten.

Moderaternas Jonas Jacobsson Gjörtler kritiserade däremot regeringen för att fokusera för mycket på FN och för lite på Östersjösamarbetet, EU och relationen till USA.

Han anklagade också regeringen för att ”stänga dörren bakvägen” till ett Natomedlemskap genom att överväga att skriva under konventionen om ett kärnvapenförbud.

I utrikesdeklarationen konstaterar regeringen att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast.

”Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa”, står det. Regeringen tillägger att det bland annat förutsätter fördjupade försvarssamarbeten, särskilt med Finland, och en trovärdig nationell försvarsförmåga.

Flera partier kritiserade Sveriges linje i konflikten mellan Israel och palestinierna.

Sverigedemokraternas Markus Wiechel hävdade att svenskt bistånd till den palestinska myndigheten går till terrorism och till antisemitisk propaganda. Wallström kontrade med att biståndet går via EU och att EU:s kontroll fungerar väl.

– Svenskt bistånd går inte till terrorister. Så är det bara, säger Wallström.

Hon berättar också att regeringen i april ska stå värd för en stor internationell jämställdhetskonferens — Stockholm Forum on Gender Equality, dit gräsrötter och högnivådeltagare från hela världen är inbjudna. Målet är att sprida resultat, lära av varandra och inspirera politiska ledare, säger Wallström.