Att möbelkedjan Jysk har problem med arbetsmiljön har tidningen Handelsnytt berättat om i en rad artiklar.

Det har handlat om både psykisk arbetsmiljö, då fackligt förtroendevalda trakasserats och skyddsombud sagts upp, och om fysiska problem så som tunga lyft med dåliga hjälpmedel och trånga utrymmen i butiker och på lager.

Under 2016 och 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en rad inspektioner på Jysk.

Detta har nu lett fram till att företaget måste åtgärda ergonomin i samtliga 140 butiker om inte Arbetsmiljöverket ska besluta om förelägganden med vitesbelopp, uppger Handelsnytt.

– Det är många lyft, och de har hyllor med varor som är väldigt högt placerade. De ergonomiska problemen som finns leder på sikt till förslitningsskador, säger Thomas Blombäck, chef på Arbetsmiljöverket region Öst som tagit fram kravlistan mot Jysk, till tidningen.

Arbetsmiljöverket påtalar också brister i utbildning, riskbedömning, handlingsplaner och i teknisk utrustning.

Trots att myndigheten tidigare ställt krav på åtgärder för att minska risken för belastningsskador har problemen inte åtgärdats.

I sitt svar till Arbetsmiljöverket påtalar Jysk att företaget genomfört en rad förändringar efter inspektionerna. Om det räcker avgörs inom de närmsta veckorna då Arbetsmiljöverkets utredning om Jysk väntas vara klar, uppger Handelsnytt.