Samhalls uppdrag är att ge utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning, men enligt SVT fick en anställd, som har Aspergers syndrom, ett uppdrag som inte alls fungerade.

Den anställde klarar bäst att arbeta på ett ställe med ett fåtal personer.

Trots detta fick han jobb som bland annat städare på Drottninggatan i Stockholm, där människor ständigt är i rörelse.

Enligt den anställdes vän var detta en ”katastrof” och tiden på Samhall har kantats av omplaceringar, konflikter och en försämrad sjukdomsbild.

Det har gjort att fallet har anmälts tills DO där man startat en granskning av arbetsgivarens agerande.

Enligt DO har man fått in flera anmälningar mot just Samhall och har även startat en utredning i ytterligare ett fall.