De senaste 20 åren har den fackliga organisationsgraden minskat kraftigt, framför allt i arbetaryrken.

Men trots det skulle totalt 60 procent av företagen vilja teckna kollektivavtal även om fackens möjlighet att tvinga fram sådana avtal med stridsåtgärder minskar, visar en enkät som rådet gjort.

15 procent skulle helst slippa kollektivavtal. Mest negativa är byggföretag.

Företagarna värderar framför allt att kollektivavtalen ger dem bra anseende, mer än avtalet i sig.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet drar slutsatsen att normen ”bör ha avtal” har satt sig djupt. Men normer kan förändras.

Därför borde parterna göra kollektivavtalen mer attraktiva för företagen med mer av lokal lönebildning och flexiblare anställningsvillkor, anser rådet.

Mest positiva till kollektivavtal är arbetsgivare med sifferlösa löneavtal.

I offentlig sektor är detta vanligt och där visar rådets analys att sifferlösa avtal ger ökad lönespridning. Samtidigt svarar de bättre upp mot arbetskraftsbrist med högre löner som följd än annars.