I somras fick ett antal barnmorskor i Region Kronoberg sina redan beviljade semestrar återkallade.

Nu får 20 av dem skadestånd, de flesta mellan 15 000 och 25 000 kronor vardera, skriver tidningen Vårdfokus.

Vårdförbundet ansåg att arbetsgivaren i och med återkallandet bröt mot semesterlagen och kollektivavtalet och begärde därför förhandlingar om ett eventuellt skadestånd.

I veckan gick Region Kronoberg med på att betala ersättning till de barnmorskor som är medlemmar av förbundet.

I ett pressmeddelande skriver Region Kronoberg att ”återkallandet av semestern har inte skett på ett helt riktigt sätt”.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson säger samtidigt att åtgärden sattes in i ett skede när kliniken inte kunde vara säker på att klara driften och patientsäkerheten.