– Varslen är rätt så vanliga, i synnerhet från de militanta LO-förbunden i 6F. Det är ett otyg.

Så sa Liberalernas partiledare Jan Björklund i en lång intervju i Arbetet som publicerades i går, torsdag.

Resonemanget handlar om att han vill förändra konfliktreglerna så att konflikterna blir, som han menar, mer proportionerliga.

Jan Björklund siktar särskilt in sig på sympativarsel från andra fackförbund än det som för tillfället befinner sig i konflikt med arbetsgivaren, något han menar att just 6F-facken sysslar särskilt mycket med.

Målareförbundets förbundsordförande Mikael Johansson är just nu talesperson för 6F som, förutom Målareförbundet består av Byggnads, Elektrikerna, Fastighets och Seko.

Han menar att Jan Björklund följer samma spår som stora delar av Svenskt Näringsliv och resten av Alliansen.

– De vill att konfliktreglerna ska ändras och att maktbalansen ska förskjutas till arbetsgivarnas fördel. Det finns väldigt starka krafter i rörelse, säger han och fortsätter med en pik till partiledaren.

– Han svingar hejvilt. Han är ändå en av de mer seniora partiledarna och egentligen vill jag inte tro att han är så dum som han ger uttryck för.

I intervjun menar Jan Björklund att det faktum att den socialdemokratiskt ledda regeringen redan i dag valt att utreda konflikträtten gör det lättare för en framtida Alliansregering att också göra ändringar – till exempel begränsa möjligheten till sympatiåtgärder.

Mikael Johansson är kritisk till både Jan Björklunds framtidsvision, och den utredning som just nu pågår.

– Om man tar som argument att det försegår en arbetsmarknadskonflikt i och omkring Göteborgs hamn och använder det för att ändra i konfliktreglerna. Då försöker man slå ihjäl en fluga på en glasruta med en slägga, säger han.

Hur ser du på Jan Björklunds beskrivning av 6F-förbunden som ”militanta”.
– I någon mening får jag väl ändå ge honom det. Det är en viss skillnad på en fackförening och den lokala frimärksklubben. Vi är en kamporganisation som har till uppgift att stå upp för och försvara våra medlemmars arbetsvillkor. I den meningen är vi naturligtvis beredda att ta kamp när det behövs. Men vi är inte militanta eller söker konflikt för konfliktens skull.

Mikael Johansson menar i stället att partiledaren borde titta på Medlingsinstitutets statistik för att ta reda på vilken part som är inblandad i flest konflikter.

– Då skulle han finna att den inofficiella mästaren i att inte kunna teckna avtal utan att vara utsatt för konfliktåtgärder är Almega.