Jan Björklund, partiledare för Liberalerna, ser möjligheter med den utredning av begränsningar i rätten att vidta stridsåtgärder som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har tillsatt.

Att utredningen ska vara klar först 31 maj gör den brännhet inför riksdagsvalet i september. För Jan Björklund råder ingen tvekan.

Får Alliansen möjlighet att bilda regering efter valet kommer utredningen att underlätta för de borgerliga att genomföra skärpningar av konfliktreglerna.

Och det vill Liberalernas partiledaren bestämt:

”Finns det ett kollektivavtal på ett avtalsområde, då ska det också råda fredsplikt. Det är det ställningstagande utredningen helst bör landa i. Att ha konkurrerande fack på samma område funkar inte, det sätter hela systemet ur spel.”, säger Jan Björklund i en intervju med Arbetet.

Liberalernas partiledare vill till och med gå längre än så i hur han anser att konfliktreglerna ska ändras.

Till Arbetet säger han att regelverket inte är anpassat efter ett modernt arbetsliv.

Han vill också att fackens makt vid uppsägningar ska minska. Samt tycker att politiken ska blanda sig i lönebildningen mer. Hur detta ska ske kan ni läsa här.

Intervjun med Björklund inleder vår serie intervjuer med svenska partiledare inför höstens riksdagsval.

Det är intervjuer koncentrerade på tunga arbetslivsfrågor.

Vi hoppas ge en fördjupad bild av hur partierna vill att villkoren på arbetsmarknaden ska se ut och var de stora konfliktlinjerna går.

Näst på tur är Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

Att strejkrätten engagerar är något vi märker tydligt på Arbetet denna vinter, inte minst på arbetet.se där vi samlar både nyheter och debattartiklar här.

Mejla egna inspel i debatten till debatt@arbetet.se – och förstås går debatten vidare även på arbetet.se/debatt