Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Som Arbetet Global tidigare rapporterat om har fler än 130 000 metallarbetare i Turkiet rustat för storstrejk de senaste veckorna.

Det tvååriga avtalet slöts strax efter att president Recep Tayyip Erdoğans regering förbjudit strejken som var planerad att inledas 2 februari.

Strejken sågs som ett hot för den nationella säkerheten och skulle ha påverkat multinationella företag som Bosch, Ford, Mercedes Benz, Renault och Siemens.

Arbetsgivarorganisationen MESS och de tre fackföreningarna Türk-Metal, Birlesik Metal-İs och Celik-İs skrev under avtalet som inkluderar 130 000 arbetstagare på 179 företag.

Den genomsnittliga löneökningen under kommande två år blir 24,6 procent, vilket dock är lägre än den officiella inflationstakten de senaste tre åren.

Arbetsgivarna och facken möttes på mitten efter att MESS gjorde avsteg från sitt kvar på 13,2 procent och facken från sitt krav på 38 procent.

Enligt Türk-Metal var den genomsnittliga lönen för deras medlemmar, innan det nya avtalet skrevs, 2 500 turkiska lira per månad, cirka 5 300 kronor. Samtidigt pekar fackförbundet på att fattigdomsgränsen för en familj på fyra i Turkiet är 5 238 lira, cirka 11 000 kronor.