Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Att arbetare riskerar åtal för att säga sanningen är vanligt i Thailand, enligt rättighetsorganisationer.

Arbetarna som anmälde förhållandena till en myndighet i Thailand sade bland annat att de tvingades arbeta 20 timmar om dagen utan övertidsersättning.

Detta ledde till att matjätten Betagro klippte banden med farmen.

Farmens ägare, företaget Thammakaset, har svarat med att anmäla arbetarna för ekonomiskt förtal och för att ha kommit med falska uppgifter, vilket kan leda till 1,5 års fängelse.

– Arbetarna fyllde bara i en anmälan eftersom de uppfattade att man brutit mot deras rättigheter och uppmanade ett neutralt organ att utreda, säger försvarsadvokaten Nakhon Chomphuchat.

Utländsk arbetskraft i Thailand, i de flesta fallen burmeser, har inte rätt att bilda fackliga organisationer och de som klagar på förhållandena riskerar att stå utan arbete eller hamna inför rätta för ekonomiskt förtal, ett vapen som används för att tysta kritiker.

– Den här typen av fall är alltför vanliga i Thailand. De är ett tecken på den höga kostnaden som visselblåsare och sanningssägare får betala för att helt enkelt utöva sin rätt, säger Amy Smith från rättighetsorganisationen Fortify Rights.

 

Thailands kycklingindustri

Thailands kycklingindustri med både inhemska och utländska aktörer har på fyra årtionden utvecklats från hönshus i trädgårdar till en av världens ledande exportörer, och industrin fortsätter att växa.

670 miljoner ton kyckling konsumerades i landet 2016, en siffra som förväntas öka.

Omkring 30 procent av produktionen exporteras, främst till EU och Japan. De fem största aktörerna på exportmarknaden är CP, Betagro, Saha Farm, GFPT och Cargill.

Källa: Rapporten "The Polutry Sextor in Thailand" av nederländska ambassaden i Bangkok (2016)