Den 20 augusti förra året kunde människor med ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, det som numera majoriteten av alla asylsökande får, ansöka om förlängning av det tillståndet.

Det handlade till exempel om många av de syrier som kom under 2015, och som i de flesta fall fick uppehållstillstånd på 13 månader.

Den chans till permanent uppehållstillstånd som fortfarande finns är om personen kan försörja sig, antingen via en varaktig anställning eller eget företag. Det finns dock en rad krav* som ska vara uppfyllda.

887 personer sökte ett sådant tillstånd förra året, men få klarade kraven.

Enligt siffror som Arbetet fått av Migrationsverket hann myndigheten pröva 613.

Och av dem var det 46 personer som fick ett permanent uppehållstillstånd. Det motsvarar 7,5 procent av dem som prövats.

Kraven liknar de regler som gäller för arbetskraftsinvandring.

Före jul kom två vägledande domar från Migrationsöverdomstolen som handlar om arbetsgivare som först inte uppfyllt kraven, men därefter rättat till dem.

I och med domarna fick den ena person förlängt uppehållstillstånd, vilket gick emot Migrationsverkets beslut om utvisning.

Och i det andra fallet fick personen permanent uppehållstillstånd.

Myndigheten säger via sin presstjänst att man fortfarande inte analyserat klart de domarna.

Men att de inte har betydelse för asylsökande som söker permanent uppehållstillstånd för att de jobbar, eftersom det handlar om ”framåtblickande” beslut.

Till skillnad från fallen i domarna, där det som hänt ligger bakåt i tiden.

En annan skillnad är att den som kommit hit med asylskäl, och sökt permanent uppehållstillstånd för att hen kan försörja sig inte har rätt att överklaga beslutet.

Så för de 567 personer som fick ett nej finns inget mer att göra.

Kraven

• Tillsvidareanställning eller gälla minst två år.

• Det får inte vara statligt subventionerade jobb, som till exempel nystarts- eller instegsjobb.

• Lön, försäkringsskydd och övriga villkor får inte vara sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen du verkar inom.

• Om arbetet kräver särskild legitimation, licens eller tillstånd för att få utövas ska arbetstagaren ha dessa klara.

• Den som är under 25 år måste kunna visa att de fullföljt gymnasiet i Sverige eller har en motsvarande utbildning i ett annat land.

• Att du kan styrka din identitet, pass eller i vissa fall nationellt id-kort.

• Arbetsgivaren måste ha anmält anställningen till Skatteverket senast den sista dagen som det tillfälliga tillståndet gäller.