I dag har föräldrar ingen rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

I stället är det upp till varje kommun att avgöra om den ska erbjuda detta.

Inför Vänsterpartiets kongress i helgen har flera ombud, däribland Sofia Kuno, ombud för Vänsterpartiet på Kungsholmen, lagt fram en motion om att genom lagstiftning göra det tvingande för kommunerna att erbjuda barnomsorg även under helger, nätter och kvällar.

– Föräldrar, inte minst de som är ensamstående, ska kunna vara ute i arbetslivet och inte hindras av att vissa kommuner inte erbjuder det de borde, säger Sofia Kuno, som också ser frågan som central i arbetet för jämställdhet.

– Finns ingen förskola som har öppet även på natten finns risken att exempelvis kvinnor som jobbar natt får stå tillbaka och inte arbeta på det sätt som de vill, säger Sofia Kuno till Arbetet.

Redan i dag är det på många håll svårt att rekrytera personal till förskolan. Hur ska det gå ihop med mer generösa öppettider?
– Vi jobbar samtidigt för en bättre arbetsmiljö och arbetstidsförkortning, det kan gå hand i hand med barnomsorg på obekväm arbetstid.

Personal som jobbar obekväm arbetstid finns inom många yrkesgrupper, och såväl vårdpersonal som kulturarbetare och politiker kan ha behov av att lämna barn på förskolan även under helg, kväll och natt, menar Sofia Kuno.

Samtidigt varnar man för hälsorisker med nattarbete. Riskerar barnomsorg under obekväm arbetstid inte att bli ojämlik för förskolepersonal- som till stor del är kvinnor?
– Det är en relevant fråga. Förskolan skulle ju inte ha pedagogisk verksamhet på natten, men det blir ju ändå någon form av omsorg, säger Sofia Kuno.

Vänsterpartiets partistyrelse stöder motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och har inför partiets kongress på fredag lyft frågan i sin valplattform.

I Sverige jobbar omkring 40 procent av löntagarna obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter eller helger, enligt uppgift från Skolinspektionen. Omkring 200 av landets 290 kommuner har barn inskrivna i verksamhet under obekväm arbetstid.