Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Tyska metallfacket IG Metall har nu slutit avtal med arbetsgivarna i regionen Baden-Württemberg. Det tvååriga avtalet kommer vara vägledande för resten av landet.

– Avtalet är en milsten på vägen mot ett modernt arbetsliv med självbestämmande, sa Jörg Hofmann, IG Metalls ordförande, under ett möte på tisdagen i Stuttgart.

Kortfattat ger avtalet en löneökning på 4,3 procent från 1 april i år, liksom 100 euro retroaktivt (cirka 1 000 kronor) för januari, februari och mars.

Det är långt mindre än de 6 procent som facket krävde, men ändå betydligt mer än vad arbetsgivarna inledningsvis föreslog: 2 procent och ett engångsbelopp på 200 euro (cirka 2 000 kronor).

Nästa år ger avtalet ett engångsbelopp om 400 euro (cirka 4 000 kronor) plus ett engångsbelopp som är 27,5 procent av en månadslön.

De som vårdar barn eller anhörig eller jobbar skift kan istället för de 27,5 procenten ta åtta lediga dagar, varav arbetsgivaren finansierar två.

Avtalet, som löper ut 31 mars 2020, ger även den som har barn att ta hand om eller vårdar anhöriga rätt att gå ner i tid, från 35 till 28 timmar i veckan, i 24 månader och sedan återgå till vanligt arbetstidsmått.

Men IG Metall fick inte igenom sitt krav att arbetsgivaren ska betala en del av lönebortfallet under tiden som anställda arbetar färre timmar.

IG Metall har 2,3 miljoner medlemmar i Tyskland och är Europas största fackförbund.