Mannen, som jobbat inom Kommunals yrkesområden, var inskriven i Arbetsförmedlingens så kallade jobb- och utvecklingsgaranti. Han fick då aktivitetsstöd som ersättning.

När han blev för sjuk för att delta samlades mannen, hans läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att göra en avstämning.

Läkarna ansåg att han borde få förlängd sjukskrivning. Och Försäkringskassan informerade om hur det går till att ansöka om sjukpenning.

Några dagar senare anmälde sig mannen som sjuk hos Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen skrev ut honom från jobb- och utvecklingsgarantin, och han fick därmed inte mer aktivitetsstöd, som enligt den befintliga planen skulle ha fortsatt en månad till.

Men Försäkringskassans beslut var inte klart. Och när det kom visade det sig att mannen inte hade rätt till sjukpenning.

Han överklagade till förvaltningsrätten, men även den ansåg att han inte var sjuk nog. Därmed stod han helt utan ersättning.

Mannen vände sig då i stället till Justitiekanslern (JK). Och JK konstaterar nu att staten, genom Arbetsförmedlingen, gjort fel.

En myndighet kan inte uppge att en annan sådan, i det här fallet Försäkringskassan, lämnat oklara besked.

Arbetsförmedlingen ska därför betala ett skadestånd på samma belopp som den uteblivna aktivitetsstödet till mannen, drygt 25 000 kronor.