I en kampanj återkommer nu Moderaterna till att de vill höja lönerna för poliserna.

Jag har inget emot att lönerna höjs för poliser men undrar ändå hur de politiska partierna tänker.

Det är inte bara Moderaterna som från tid till annan föreslår att lönerna ska höjas för olika yrkesgrupper och vad vet jag, kanske är det så att flera partier vill höja lönerna för olika yrkesgrupper som man anser har fel lön.

Systemfrågan blir dock intressant då Medlingsinstitutet har i uppdrag att granska lönebildningen och att den håller sig inom det så kallade märket.

Två frågor som måste ställas när lönebildningen blir en fråga för val är: ska löner sättas i avtalsförhandlingar mellan parterna?

Eller innebär den här typen av förslag från politiska partier att de menar att det så kallade märket har spelat ut sin roll för lönesättningen och att det behövs en ny modell för lönebildningen?