Läkaren anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under hösten. IVO uppdagade att läkaren skrivit ut narkotikaklassade läkemedel till sig själv. Läkarens chef förklarade att självmedicineringen bland annat bestått i att blanda de receptbelagda tabletterna med alkohol.

Vid den fortsatta utredningen dök läkaren inte upp på möten som han kallades till. Läkaren svarade heller inte på brev. Ändå fortsatte läkaren att skriva ut läkemedel till sig själv under utredningens gång. IVO bedömde att missbruket var en risk för patientsäkerheten. Sammantaget gör det att HSAN nu valt att återkalla läkarens legitimation.