I måndags släppte fackliga idéinstitutet Katalys den första rapporten i sitt stora klassprojekt. Dagen efter kom Socialdemokraternas valstrategi.

Vad de har att göra med varandra kan man fråga sig. Men som Katalys visar finns det en stor poäng i att försöka vinna tillbaka den arbetarklass som socialdemokratin förlorat.

Den strategin verkar partiet inte helt kunna greppa.

Frågan är vad det får för konsekvens efter valet i september.

Sverige är ett klassamhälle. Det anser över 80 procent av de som Katalys frågat i en Novus-undersökning i den första delrapporten i projektet Klass i Sverige.

Det är framför allt genom att klasskillnaderna synliggörs i den politiska debatten som verkliga skiljelinjer kan bli tydliga.

Inte minst är det precis vad Socialdemokraterna skulle behöva göra för att vinna tillbaka de väljare som inte längre känner att partiet finns till för dem.

Tänker Socialdemokraterna använda den här strategin? Svaret blir tyvärr nja.

Fokus på att minska brottsligheten och att stärka välfärden skulle kunna vara medel för att nå målet.

Men allt ramas in av den eviga ängsligheten för att bryta med den tredje vägens politik.

Det blir inga verkliga maktförskjutningar från toppen till botten.

Sådan blekhet lär sig väljarna snabbt att se igenom.