Valet 2018 är ett ödesval, säger man.

På många sätt är det nog det, men å andra sidan är varje val ett ödesval på sitt sätt.

Det här valet handlar i stor utsträckning om trygghet; trygghet på arbetsmarknaden och i välfärden, trygghet på samhällets offentliga platser och för oss transportare, och om trygghet på våra vägar.

Det handlar om att skydda vanligt folk och om att inte öka samhällets klyftor.

På vår valupptakt är jag stolt att kunna presentera följande fempunktsprogram:

1. Rädda svensk åkerinäring

Den svenska åkerinäringen är en bransch som är hårt drabbad av social dumping, mycket på grund av den olagliga inrikestrafik som till stor del bedrivs av utländska åkerier och utförs av chaufförer med usla villkor.

Regeringen har den senaste tiden presenterat ett antal förslag i rätt riktning. Men det räcker inte.

Vi vill se obligatorisk gps-övervakning av utländska fordon som kör i Sverige och ett utökat samarbete mellan myndigheter för att komma tillrätta med den misär som kör runt på våra vägar.

En annan viktig fråga här är beställaransvaret med undersökningsplikt. Det är dags att transportköparen säkerställer schyssta villkor i alla led.

2. Dumpa inte våra villkor med skattepengar

Det är viktigt att våra gemensamma skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill se obligatorisk personalövergång vid upphandling, där det är möjligt.

Det är orimligt att man ska vara rädd att förlora jobbet varje gång det sker en upphandling. Vi vill också se ett stopp för subventionerade anställningar för att vinna konkurrensfördelar.

3. Stoppa taxifusket

Det förekommer en låglönekonkurrens inom taxinäringen i dag som är helt oacceptabel.

En ödesfråga för inte bara Transport utan hela fackföreningsrörelsen är att vi lyckas hantera den plattformsekonomi som i dag har utvecklat sig till rena vilda västern på arbetsmarknaden.

Bolag som gör allt för att undkomma sitt arbetsgivaransvar utnyttjar tillfällig arbetskraft med obefintlig trygghet och uselt betalt. Här måste regeringen komma upp med en strategi och en handlingsplan.

4. Trygg bevakningspersonal ger ett tryggare samhälle

För att de som arbetar med bevakning ska kunna hålla samhället tryggt, måste också samhället ge dem en trygg arbetsmiljö.

Transport vill se höjda straff för våld mot tjänsteman och höjda krav på utbildning av dem som jobbar som väktare och ordningsvakt.

5. För ett bättre Sverige

Vi tror på ett samhälle där alla kan känna sig trygga. Där man kan lita på en fungerande välfärd för alla och på en möjlighet till omställning när det yrke man har blir för fysiskt krävande och man har många år kvar till pension.

Därför vill vi se ett karensavdrag i stället för en karensdag då många som jobbar skift förlorar oproportionerligt mycket på att vara sjuk.

Vi vill också se en möjlighet till a-kassa vid omskolning till nytt yrke.

Transport tar sitt ansvar för att skapa ett tryggt samhälle och vi vill se en framtida regering som kan verka i den riktning vi tror bäst gynnar våra medlemmar.

Vi tror att den riktningen är en socialdemokratisk regering även efter den 9 september; en regering vi kommer fortsätta ställa höga krav på.

Med det sagt är Transport redo att gå ut i en valrörelse där vi har som målsättning att prata med samtliga 59 000 medlemmar i vårt förbund.

Det ser jag fram emot!