I tio år har Seko riktat kritik mot hur järnvägarna underhålls.

Att Trafikverket upphandlar underhållet av olika entreprenörer, sträcka för sträcka, är ineffektivt och gör att ingen tar ansvar för helheten, anser facket.

Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna att succesivt ta tillbaka underhållet i statlig regi.

– Men ingenting har hänt, säger Henrik Eneroth, ordförande för Sekoklubben vid Infranord i södra Sverige.

Under de tre år Anna Johansson (S) var infrastrukturminister visade hon inget större intresse för att driva frågan, som Henrik Eneroth ser det.

Med sju månader kvar till valet säger den nye infrastrukturministern Tomas Eneroth till TT:

– Vi vill föra över hela statliga Infranords basunderhåll av järnvägen till Trafikverket, så att Trafikverket bedriver underhållet i egen regi.

– Vi gör detta för att vi vill fullfölja det vi gick till val på, och för att vi bedömer att detta är en grundläggande förutsättning för att få bättre punktlighet och bättre stabilitet i vårt järnvägssystem med de kraftiga ökningar vi har framöver på järnvägsunderhållssidan.

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson väljer att tolka ministerns uttalanden positivt, och säger att det är ”glädjande att regeringen nu tar viktiga steg i rätt riktning för att få bättre ordning på järnvägsunderhållet”.

Vilka steg regeringen faktiskt tar är dock svårt att få grepp om.

Tomas Eneroths pressekreterare Karin Boman Röding säger till Arbetet att det inte handlar om något regeringsbeslut –  ministerns uttalande ”uttrycker en ambition”.

– Det är valår nu. Det brinner i knutarna om regeringen ska kunna säga att den har gjort något åt vallöftet från 2014, säger Henrik Eneroth, som påminner om att det inte finns majoritet i riksdagen för att staten ska sköta järnvägarna i egen regi.

– Man är luttrad, jag tror inte på det här förrän någonting verkligen händer.