Den 27 april 2016 dog Rolf Blomkvist när han skulle inspektera en takkran på SSAB i Luleå. Fallet har utretts av polis och åklagare och under våren väntas rättegång.

Åklagaren menar att SSAB gjort sig skyldiga till ett grovt arbetsmiljöbrott.

I stämningsansökan får företaget kritik för att man, trots tio inspektionsprotokoll som tar upp problemet, inte åtgärdat klämrisken vid takkranen.

Nils Edberg är platschef på SSAB Luleå. Han håller med om att olyckan hade kunnat förebyggas.

– Jag tror att alla olyckor går att förebygga. I backspegeln kan man se att det här hade man kunnat undvika om vi hade gjort si eller så. Så är det även i det här fallet, även om jag inte kan säga att jag förstår varför det här gick som det gick. Men jag vill inte uttala mig om några detaljer runt den aktuella olyckan förrän den prövats rättsligt.

Sedan 2011 har fem anställda förolyckats på SSAB:s industriområde i Luleå.

Nils Edberg.

Alla har dock inte legat under SSAB:s arbetsmiljöansvar.

Nils Edberg har svårt att svara på varför det skett så många allvarliga olyckor de senaste åren.

– Jag har naturligtvis funderat mycket på det. Nu har inte jag varit här under hela den här perioden men jag har varit platschef de senaste tre åren. Jag har däremot jobbat här väldigt länge och jag vet att fokuset på säkerhet har ökat enormt mycket från när jag började på 80-talet. Och ändå har det här hänt. Jag vill inte säga att det är slumpen.

Nils Edberg menar att man redan innan den senaste dödsolyckan hade ett omfattande säkerhetsarbete, men att det nu har stegrats ytterligare.

– Efter den olyckan gjorde vi omgående ett par saker, det ena var en enkät om säkerhetskulturen i företaget där alla anställda fick uttrycka sin mening. Det andra var att vi tog in en väldigt duktig säkerhetskonsult för att få in ögon utifrån.

Enligt Nils Edberg har företaget också försökt stärka skyddsombuden ute i verksamheten.

Fortfarande anser dock facket att det ibland är svårt för skyddsombuden att få tid till skyddsarbetet i den pressade produktionen.

– Jo det finns en diskussion om det. Nu vet jag inte om någon nånsin blivit nekad att göra skyddsarbete, men det är klart att en operatör eller en chaufför som kör ett fordon, han kan inte bara lämna sitt lok på rälsen och göra en skyddsrond, utan det där måste man göra på ett smart sätt.

Ytterligare fyra dödsfall på SSAB-området

1 november 2011: Explosion i kalkugn – en dog och flera skadades

Totalt fem män skadas när de rengör företaget Nordkalk AB:s kalkugn på SSAB:s område i Luleå. Efter en explosion strömmar het ånga och frätande kalk ut ur ugnen. En av männen avlider och en annan får livshotande skador. Företaget dömdes i tingsrätten till tre miljoner kronor i böter och den dåvarande platschefen straffades också med villkorlig dom och böter. Fallet är överklagat men har ännu inte tagits upp av hovrätten.

17 oktober 2013: Två drunknar i het tjära

Två män från företaget Infjärdens Värme drunknar i tjära vid en inspektion av en cistern då luckan till cisternen plötsligt släpper. Både företaget och den ansvarige chefen åtalas efter olyckan men frias i både tingsrätt och hovrätt.

28 oktober 2014: Truckförare påkörd av ett tåg

En 53-årig slovakisk man, anställd av underentreprenören Termostav, blir påkörd av ett tåg när han passerar spåret i en truck och kläms till döds. I början av december förra året dömdes SSAB att betala 1,5 miljoner i böter för olyckan samt 40 000 kronor till en anhörig.