”Nästan hälften, 48,5 procent, av dem som mottogs 2011 hade jobb efter fem år. Bland nyanlända män var varannan, 49,3 procent, i arbete efter tre år. Det speglar en kraftig förbättring”, skriver Johansson i ett pressmeddelande.

Enligt Johansson har det tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända etablerat sig på arbetsmarknaden.

Hon tillägger att andelen nyanlända i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent i fjol, vilket kan jämföras med 27 procent 2013.

För utrikes födda kvinnor ligger andelen på 16 procent, medan den för männen i samma grupp ligger på 36 procent enligt Johansson, som utlovar en översyn av ersättningssystemen för studier och arbete för utrikes födda kvinnor.