Jag tillhör en av de många som utförsäkrats sedan 2008.

Genom att min inkomst har halverats från 16 000 till 8 000 kronor i månaden så har det uppstått en ekonomisk oro som gör min kroniska magåkomma värre.

Dessutom känns det förnedrande att hamna ute i kylan.

För snart fyra år sedan blev jag tvungen att sjukskriva mig. Efter ett och ett halvt år pressades jag sedan att lämna mitt arbete som lärare.

Jag var omtyckt av elever och föräldrar som var nöjda med min undervisning och mitt arbete var stimulerande

Sedan tog det bara en halvår innan Försäkringskassan tog fram kniven och skar av alla band. Sedan början av 2016 är det socialbidrag som gäller.

Dessutom anser myndigheterna att jag ska söka jobb, fast jag inte kan jobba. Jag deltog i den fasen i början av 2016, men har upphört med det nu.

Därför är det dags att slopa tidsgränserna retroaktivt så att alla utförsäkrade får sjukpenning igen. Sedan måste sjukpenningen höjas till 90 procent av lönen.