Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Varje år publicerar EU:s statistikbyrå Eurostat siffror över antal timmar som befolkningen i genomsnitt arbetar per vecka i respektive EU-land.

Den senaste uppdateringen har gjorts nu i januari, men gäller antal jobbtimmar under 2016.

I genomsnitt arbetar en heltidsanställd i EU 40,3 timmar per vecka. Längst arbetsvecka har islänningarna med 44,4 timmar.

Här jobbas det flest timmar

Island – 44,4

Montenegro – 43,6

Storbritannien – 42,3

Makedonien – 41,9

Cypern – 41,7

Och här jobbas det minst

Danmark – 37,8

Italien – 38,8

Nederländerna – 39,0

Frankrike – 39,0

Irland – 39,1

Men Sverige då?

Jo, enligt Eurostat arbetar svenskarna i snitt 39,9 timmar per vecka.