För snart tio månader sedan, den 7 april 2017, byttes vardag mot kaos på en sekund. Fem människor miste livet och många skadades i terrordådet på Drottninggatan.

Flera butiksanställda blev också vittnen till händelsen, och fick hantera en krissituation där personer sökte skydd på deras arbetsplatser.

Under tisdagen den 30 januari väcks åtal mot Rakhmat Akilov.

När Arbetet förra våren begärde ut anmälningarna hos Arbetsmiljöverket stod det klart att bara en av fyra butiker längs lastbilens färdväg hade anmält händelsen.

Detta trots att arbetsgivare inom 48 timmar är skyldiga att anmäla vid ”tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa”.

Nu har betydligt fler butiker anmält, visar Arbetets uppföljning.

”Om något smäller utanför reagerar jag mer”

Arbetsmiljö

Sedan Arbetet förra gången begärde ut anmälningar har nu ytterligare ett 20-tal nått Arbetsmiljöverket. Trots detta är det inte ens hälften av butikerna som anmält.

Arbetet rapporterade nyligen om att H&M, som hade tre butiker längs sträckan där lastbilen körde, ändrat sig efter Arbetets frågor om detta. Nu ska de anmäla.

Yasemin Morell, ordförande för Handelsklubben på H&M i Stockholm, säger att de från fackligt håll haft en ”löpande dialog” med ansvariga och påtalat att anmälan ska göras.

– Det är bra att en anmälan upprättas. Vår ståndpunkt är att detta ska göras i samband med dådet, säger hon.

”Vi ber om ursäkt och hoppas på förståelse för den sena anmälan”, skriver Intersport i sin anmälan. Där står det att de agerade direkt ”med alla resurser” utifrån sin krisplan.

Efter terrordådet: Få butiker har anmält

Nyheter

De anställda på Clas Ohlson-butiken har fått krisstöd och haft ”tät kontakt med företagshälsovård”, enligt anmälan.

I Din skos anmälan står att butiken fick utrymmas ”under kaotiska omständigheter och personal fick ta hand om chockade kunder och kollegor”. Flera i personalen har fått krisstöd. ”Rädsla för sina liv, oro, ångest, chock”, står det i Indiskas anmälan om vad medarbetarna upplevde.

För några få, inte mer än en handfull butiker, har anmälan lett till besök från en arbetsmiljöinspektör.

För Bestseller Retail, som driver Jack & Jones och Vero Moda-butikerna på Drottninggatan, ledde besöket till åtgärder.

Arbetsgivaren tog fram en säkerhetspärm, som chefer gått igenom med alla anställda i butikerna.

Första hjälpen-utbildningar bokades in för personalen och checklistor togs fram för att kunna bedöma risker för den psykosocial arbetsmiljön.

– Vi har inte besökt alla butiker. Även om vi så klart skulle vilja det finns det ingen möjlighet att hinna med, med tanke på att vi är runt 60 inspektörer här i Stockholm och har hand om en miljon företag, säger Mia Tern, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Nio månader efter terrordådet – nu anmäler H&M

Arbetsmiljö

Hon tror ändå att händelsen har varit en ögonöppnare för flera butiker, att de insett hur viktigt det är med fungerande krisstöd.

Ett exempel är Telenor-butiken, som skriver i sin anmälan att de sett över sina rutiner vid kris.

– Även om vi bara besökte några få kanske det ger ringar på vattnet, de pratar säkert med varandra, säger Mia Tern.

Flera små butiker och även en del stora har ännu inte anmält. Varför det?
– Ja, varför gör man inte det? Det kanske finns en okunskap och bristande rutiner. En del tänker nog att man ska anmäla bara om någon blir skadad, säger Arbetsmiljöverkets Mia Tern.

Men när ska man egentligen anmäla?
– Vid allvarliga tillbud som inneburit fara för liv och hälsa och vid olyckor. Har man bedömt att det inte var en sådan situation så behöver man inte anmäla. Det kanske inte var någon av deras arbetstagare som blev chockad eller påverkad. Men det är jättesvårt för oss att kontrollera eftersom vi inte var där då det hände.

Några butiker som inte anmält

• Lindex

• Buttericks

• Waynes Coffee

• Make up store

• Kicks

• Dressman

• JC

Varför ska arbetsgivaren anmäla?

• Arbetsgivaren är skyldig att anmäla ”tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa”, enligt arbetsmiljölagen, paragraf 3 a i i tredje kapitlet.
• Arbetsmiljöverket vill veta när något allvarligt hänt. Detta för att myndigheten ska kunna bedöma om de ska göra en inspektion eller om de på annat sätt behöver komma i kontakt med arbetsgivaren.
Källa: Arbetsmiljöverket