Att gå ner i arbetstid innebär inte alltid att arbetsbelastningen minskar i samma omfattning, visar den nya rapporten om deltidsarbete från Unionen.

Snarare upplever lejonparten av privatanställda tjänstemän som gått ner i arbetstid att deras arbete inte anpassats efter den nya arbetssituationen.

Inte ens tre av tio som svarat på Unionens frågor säger att arbetsbelastningen minskats i en omfattning som motsvarar den kortare arbetstiden.

– För arbetsgivarna är det här en ren vinstaffär. De betalar ut mindre i lön, samtidigt som lika mycket arbete blir gjort. Så får det inte gå till, säger Marina Åman, andre vice ordförande för Unionen, i ett pressmeddelande.

Enligt Unionen visar siffrorna att deltid ofta innebär intensivare arbetsdagar och mindre tid för återhämtning.

Förbundet pekar samtidigt på att detta kan resultera i mer stress, bland annat för de kvinnor som gått ner i tid för att ta hand om sina barn och samtidigt tar större ansvar för obetalt hemarbete.

– Att den som jobbar deltid har lika många arbetsuppgifter som sina heltidsarbetande kollegor är djupt orättvist. Men det är också en viktig arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren har ansvaret för att den som går ner i arbetstid också får sin arbetsbelastning sänkt i motsvarande grad. Uppenbarligen tas inte det ansvaret, säger Unionens Marina Åman.