Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det senaste året har inte mycket hänt vad gäller minskningen av korttidskontrakt för textilarbetare i Kambodja.

Inte heller har de fått bättre villkor vad gäller hälsa och säkerhet, visar den nya rapporten från organisationen Better Factories Cambodia.

Av alla fabriker som exporterar kläder till utlandet är det fortfarande bara knappt hälften som uppfyller de internationella standardkrav som är uppsatta av ILO.

Misären pressar arbetarnas löner i Kambodja

Global

558 företag är registrerade hos Better Factories Cambodia och den senaste rapporten visar att 46 procent av dessa uppfyller de kriterier som är uppsatta av ILO.

Det är dock en förbättring från 2014 då Better Factories Cambodia för första gången publicerade sin årliga rapport och andelen låg på 30 procent.

Men fjolårets rapport visar att 62 procent av fabrikerna har personal som jobbar i riskfylld miljö och 70 procent av alla fabriker tvingar anställda att arbeta mer än två timmar övertid per dag, vilket är den lagliga gränsen.

H&M: "Minimilönen höjdes i januari"

Global

Mer än två tredjedelar av fabrikerna kan inte heller erbjuda tillräckligt med toaletter för sina anställda.

En positiv nyhet i den senaste rapporten är andelen upptäckta barnarbetare. I fyra fabriker som granskades arbetade barn, till skillnad från 16 fabriker året dessförinnan och 65 fabriker 2014.

Dessutom syns tydligt i rapporten hur arbetsgivare fortfarande utnyttjar möjligheten till korttidskontrakt för anställda.

Till tidningen Phnom Pen Post säger Seak Hong, en facklig ledare på en fabrik i området Kampong Chhnang, att anställda där endast får tre månaders kontrakt.

Men arbetsgivarrepresentanten Kang Monika menar i samma artikel att rapporten inte är 100 procent fullständig.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.