Pensionärerna skulle få mer pengar kvar i plånboken 2018 då pensionsskatten sänktes av regeringen.

Men för många blev det knappt någon skillnad eller tvärtom mindre pengar när pensionsbeskedet kom i brevlådan. Det eftersom tjänstepensionen samtidigt sänktes.

Orsaken är det avtal fackförbunden inom den kommunala sektorn skrev med arbetsgivarna då den nya allmänna pensionen infördes i början av 2000-talet.

Avtalet slår i ett komplicerat omräkningssystem fast hur pension ska räknas upp med hjälp av något som kallas följsamhetsindex, en kombination av prisökningar och löneökningar i samhället.

Men problemet med systemet är att de år prisindex är större än följsamhetsindex räknas i stället tjänstepensionen ner.

Det har skett några få år tidigare, men aldrig lika mycket som i år. De som är berörda är tidigare kommunanställda och främst de som är födda före 1937 alltså de över 80 år.

Nu går samtliga 28 fackliga organisationer inom kommunsektorn ut med en gemensam förhandlingsframställan till arbetsgivarna SKL och Pacta.

De vill både lösa problemet kortsiktigt för de drabbade och långsiktigt för att det inte ska hända igen, enligt Kommunals ordförande Tobias Baudin.

– Det ena är det som har inträffat nu, att personer faktiskt har fått sänkt pension. Det är orimligt. Sedan måste vi också hitta en lösning för framtiden. Jag hoppas och förutsätter att Sveriges kommuner och landsting ser det orimliga i det här.

Det här var ju ett avtal mellan facken och arbetsgivarna, vilket ansvar har Kommunal för situationen?
– Det är ett avtal som förhandlades för 16 år sedan. Vi har inte kunnat förutse att det här skulle kunna hända. Jag hoppas verkligen att det kommer som en överraskning för SKL också, säger Tobias Baudin.