Kritiken har den senaste tiden varit hård mot regeringen kring reglerna i sjukförsäkringen samt hur de tillämpas.

På tisdagskvällen kom svaret från socialministern Annika Strandhäll (S). En utredning ska bland annat se över tillämpningen av den så kallade 180-dagarsregeln som innebär att man efter den tiden förlorar sin ersättning om man klarar av ett ”normalt förekommande arbete”.

Frågan har dock varit vad som är ett sånt arbete och Försäkringskassan har kritiserats för att vara för strikta.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är glad över att regeringen tillsätter en utredning i frågan, men saknar ett uppdrag om att ta fram konkreta regelförändringar.

– Det saknas väldigt mycket konkret och man pratar i svepande termer kring att man ska se över hur man jobbar. Men det här är ett problem där man måste ha konkreta lagförslag och lägga fram konkreta åtgärder för att få det att fungera mycket bättre än det fungerar i dag, säger han.

Regeringen vill utreda kravet på sjuka att ta ett jobb

Politik

Annika Strandhäll lade, samtidigt som utredningen presenterades, fram ett 11-punktsprogram för att förbättra sjukförsäkringen där bland annat förbättrad samverkan mellan Försäkringskassan och sjukvården, samt ökat stöd till individen tas upp.

Ministern nämner dock inte regeringens hårt kritiserade mål om ett sjukpenningtal på max nio dagar per år och person. Ett mål som bland andra LO menar lett till att allt fler får avslag.

– När man har dåliga regler och dålig tillämpning överlag och sedan sätter ett niodagarsmål är det som att sätta turbo på något som inte fungerar. Allting blir bara värre, säger Torbjörn Johansson.

Mikael Dubois är utredare i välfärdsfrågor på TCO. Han menar att det är svårt att säga om regeringens förslag räcker innan man ser resultatet av utredningarna.

– Det är en massa utredningar, analyser och uppdrag som ges här och de har inte resulterat i några konkreta förändringar i praktiken än. Vi kommer se senare vilka regelverk och rutiner det här mynnar ut i. Än så länge är det väldigt öppet.

Hennes fall kan ge fler sjuka rätt

Arbetsrätt

Något han dock saknar är förslag på hur man ska underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka till arbeten där deras kompetens och erfarenhet tas tillvara.

Ett problem som han menar kvarstår eftersom regeringen sagt att de ska behålla principen om att pröva sjukskrivnas arbetsförmåga mot ”normalt förekommande arbeten” efter en längre tids sjukdom.

Mikael Dubois skulle vilja se en fas mellan det ursprungliga jobbet och att prövas mot hela arbetsmarknaden.

– Vi vill att man, innan bedömningen sker mot hela arbetsmarknaden, prövar personen mot arbeten inom de sjukskrivnas kompetensområde. Har man jobbat som lärare ska man under en tid i första hand bedömas inom läraryrket och så vidare.