Man kan kalla henne för en sjukförsäkringens hjälte. En David mot Goliat.

För hand – med fingrar som knappt bär – har hon på ett rutigt A4-ark skrivit sin överklagan mot Försäkringskassan. Hennes fall kan göra så fler sjuka får rätt till sjukpenning. 

”Ett arbete där man sitter på möte” föreslår Försäkringskassans handläggare när Ing-Britt Vikström undrar vilket jobb hon förväntas kunna ta.

I 40 år har hon arbetat i Coops butiker. Nu gör artrosen att brosket i fingerlederna förstörs och fingrarna kröks. Vissa arbetsuppgifter måste hon överlämna till kollegor.

När hon tvingades till en sjukskrivning på halvtid fanns det initialt ingen tvekan. Sjukpenning hade hon rätt till.

Men vid 180 dagar tog det stopp. Det var då det hette att hon skulle klara ”ett normalt förekommande arbete” på heltid.

Läkarintyget tycktes inte spela någon roll. 61 år gammal skulle hon till Arbetsförmedlingen för att söka nytt jobb.

Där många skulle ha gett upp har Ing-Britt Vikström kämpat vidare. Hela vägen upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Ilskan har burit henne.

”Försäkringskassans beslut är inte klokt. De läser lagen som de vill. Det behövs att någon går emot dem” säger hon till Arbetet.

Nu är Ing-Britt Vikström långt ifrån ensam. Försäkringskassan har avslagit allt fler ansökningar om sjukpenning.

Kritiken mot myndighetens prövning av sjuka mot en fiktiv arbetsmarknad har likaså varit hård.

LO och TCO har sedermera krävt att den orimliga arbetsförmågeprövningen måste ändras och att regeringen ska ta ett nytt grepp om sjukförsäkringen.

Mot den bakgrunden är det välkommet att regeringen nu tagit initiativ till förändringar av sjukförsäkringen.

Det är till exempel positivt att man tillsätter en utredning som ska se över tillämpningen av normalt förekommande arbete. Bra är också att det nu blir mer fokus på rehabilitering och att arbetsgivaren ska följa sitt rehabiliteringsansvar.

Men timmen är sent slagen på mandatperioden och det regeringen nu förslår kommer att ta tid att både utreda och genomföra.

Det hade därför varit önskvärt med mer konkreta och långtgående förslag om att helt slopa tidsgränserna i sjukförsäkringen eller att ta bort kravet på Försäkringskassan att få ned antalet dagar med sjukpenning.

Medan regeringens förslag börjar sin resa genom beslutsapparaten fortsätter Ing-Britts kamp i Högsta förvaltningsdomstolen.

Måtte nu denna sjukförsäkringarnas hjälte få rätt. Det är alldeles för många som farit illa av en rättsosäker sjukförsäkring.