1996

S-regering under Göran Persson för in synsättet att man inte ska gå sjukskriven från sitt ordinarie jobb hur länge som helst om det finns andra jobb man kan klara.

Om den anställda inte kan utföra sitt vanliga arbete eller andra jobb hos sin arbetsgivare, efter rehabilitering och eventuellt anpassning av arbetet, ska Försäkringskassan pröva om hon kan klara annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.

Utrymmet för att ta hänsyn till den sjukas ålder, utbildning, bostadsort och liknande begränsas, men tas inte bort helt.

April 2008

I en vägledande dom tolkar Högsta förvaltningsrätten begreppet ”normalt förekommande arbete”.

Det är ”vanliga arbeten på arbetsmarknaden”, som kräver ”normal prestation” och som personen klarar med ingen eller nästan ingen anpassning av arbetet till sina funktionshinder eller medicinska besvär.

1 juli 2008

Alliansregeringen gör om sjukförsäkringen. De sjukskrivnas möjligheter att komma tillbaka ska prövas vid fasta tidsgränser.

Efter 180 dagar ges sjukpenning bara om den anställda inte klarar något ”arbete på den reguljära arbetsmarknaden”.

Formuleringen skiljer sig från S-regeringens ”normalt förekommande arbete”, men den stora förändringen ligger i den hårda tidsgränsen: Nu skulle prövningen mot hela arbetsmarknaden (som dittills sällan hade gjorts) verkligen bli av.

Inga hänsyn får längre tas till ålder, utbildning och liknande.

2009 –

Högljudd kritik mot de nya reglerna, eftersom många anser att de leder till beslut som är verklighetsfrämmande.

I december 2009 vittnar läkare i massmedia om hur obotligt sjuka cancerpatienter tvingas säga upp sig och gå till Arbetsförmedlingen då Försäkringskassan bedömt att de klarar något annat jobb än sitt gamla.

2012

Alliansregeringen tvingas backa på en punkt: Oppositionen, som inkluderar SD, driver igenom en återgång till begreppet ”normalt förekommande arbete” i stället för ”arbete på den reguljära arbetsmarknaden”. Vilken betydelse detta har är omtvistat.

2014

S-MP-regeringen tillträder – och behåller prövningen av arbetsförmågan vid fasta tidsgränser.

Den behåller också synsättet att bara medicinska skäl får vägas in– inte ålder, utbildning och liknande.

2015 – 2017

Försäkringskassan ”stärker” handläggningen av sjukpenningen.

Ökade resurser gör att Försäkringskassan i högre grad prövar de sjukskrivnas arbetsförmåga när de når tidsgränsen 180 dagar. Fler får sin sjukpenning indragen.

November 2017

Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd i Ing-Britt Vikströms mål och ytterligare ett fall.

Under 2018 ska Högsta förvaltningsdomstolen alltså på nytt klargöra vad normalt förekommande arbete är.