Nu pågår återigen en debatt om vikten av att arbeta nästan oavsett hur sjuk man än är.

De sjukskrivna uppmanas söka nytt lättare arbete efter att ha varit så sjuka att det påverkar deras förmåga att återgå till ett tidigare arbete.

Många är de som uppmanas gå till Arbetsförmedlingen till och med under pågående påfrestande läkarbehandling.

Till berörda läkare och till Försäkringskassan vill jag på förekommen anledning här förtydliga:

Arbetsförmedlingen kan inte ”ge nya jobb” till de som inte längre klarar av sina arbeten på grund av sjukdom.

Vi på Arbetsförmedlingen läser dagligen läkarutlåtande i vilka ni läkare skrivit att personen i fråga ska kontakta Arbetsförmedlingen för att ”få ett lättare arbete”.

Det händer också ofta att ni på Försäkringskassan uppmanar de sjukskrivna att kontakta Arbetsförmedlingen för att ”få ett enklare jobb”.

Arbetsförmedlingen kan inte ”ge nya jobb” till de som inte längre klarar av sina arbeten på grund av sjukdom

Eva Sjögren

Visst, vi kan matcha till jobb och använda våra arbetsgivarkontakter. Och i möjligaste mån ge förslag på arbeten som passar bättre utifrån sjukdomsbilden.

Men, och här är ett stort men, vi har inte mandat att ”ge jobb”. Det är fortfarande och har alltid varit arbetsgivaren som anställer den arbetskraft de behöver. Så låt oss komma bort från detta feltänk.

Arbetsgivare köper arbetskraft för att få ett arbete utfört. Arbetsförmedlingen är inte en arbetsgivare på det sättet.

Tyvärr, vi kan inte trolla, även om vi ofta önskar det!