Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Vid lunchtid i går, torsdag 18 januari, hade sammanlagt runt 525 000 anställda i den tyska metall- och elektronikindustrin deltagit i varningsstrejker och andra fackliga protestaktioner.

Varningsstrejker är en del av det tyska förhandlingsspelet och innebär att anställda lägger ner arbetet under några timmar för att öka pressen på arbetsgivarna i förhandlingarna.

Den tredje förhandlingsomgången som pågår i flera delstater har än så länge varit resultatlös.

I Nordrhein-Westfalen har den avslutats och IG Metalls ordförande i regionen, Knut Giesler, säger på förbundets hemsida att arbetsgivarna inte har förbättrat sitt bud när det gäller löneökningarna och att de inte ens vill diskutera fackets krav på möjlighet till kortare arbetstid med lönekompenstation.

– IG Metall kommer dock inte att gå ur avtalsrörelsen utan en lösning på hela kravpaketet, och det gäller även lönekompensationen. Det går därför inte längre att utesluta ytterligare en utvidgning av konflikten med 24-timmars varningsstrejker, säger han.

IG Metall kräver löneökningar på 6 procent och möjlighet för de anställda att gå ner till 28 timmars arbetsvecka under maximalt två år för att ta hand om barn och familj.

Arbetsgivaren ska stå för en del av lönebortfallet och garantera möjligheten att gå upp till heltid efter perioden, vilket innebär 35 timmar i veckan för de tycka metallarbetarna.

Arbetsgivarna har inledningsvis föreslagit löneökningar på 2 procent och ett engångsbelopp på 200 euro, närmare 2 000 kronor.