Elisabeth Lindbergs ledartext i Arbetet 17 januari innehåller flera felaktiga påståenden. Kunskapsskolan köper inte upp mindre skolföretag. Vi växer långsamt och organiskt för att möta efterfrågan och ge fler elever som vill gå i våra skolor chansen att göra det.

Vi har inga ambitioner att bli marknadsdominerande, tvärtom välkomnar vi en mångfald av skolor där vi själva utgör ett alternativ med en personligt utformad pedagogik. Hög kvalitet är en förutsättning för att elever ska vilja gå hos oss och lärare arbeta hos oss. Att vi skulle spara in på lärare, lokaler och administration är grundlöst påstående.

Våra lärare har marknadsmässiga löner och villkor samtidigt som vi erbjuder karriärvägar, kollegialt samarbete och mycket tid med eleverna – vilket är möjligt bland annat tack vare vår pedagogiska modell och en stark central administration.

Elisabeth Lindberg är välkommen att besöka någon av våra skolor för att titta på våra lokaler – som är fräscha, ljusa och väl anpassade efter verksamheten.

Kunskapsskolan är ett familjeägt företag som hittills aldrig har delat ut någon vinst. Som välfärdsföretagare kan vi intyga att vi verkligen inte upplever att vi hyllas. Självklart ska vi granskas av media, revisorer och Skolinspektion – men det minsta vi förväntar oss är att vi beskrivs på ett sanningsenligt sätt.

Fredrik Lindgren
Vd Kunskapsskolan

Svar från Elisabeth Lindberg

För att undkomma kritik är det inte ovanligt att friskolekoncernerna distanserar sig från den modell som tillåter dem att expandera. Kommunala skolor startas och drivs utifrån ett behov av utbildning.

Vinstdrivna friskolor blir fler genom att vinsten från en skola ger möjligheter att starta en ny. För att komma dit måste de etablera sig i rätt områden, använda stora resurser till marknadsföring eller till och med köpa upp mindre konkurrenter. Helt enkelt skapa efterfrågan och minimera konkurrens som vilken företagskedja som helst.

Academedia gör detta i Sverige. Kunskapsskolan och Internationella engelska skolan har inte gjort detta i Sverige men däremot försökt expandera sin verksamhet i Spanien, Indien och Saudiarabien.

Att detta inte framgick av den ursprungliga ledartexten beklagar vi. Vad svenska skattepengar som skulle gå till fler lärare och bättre utbildningskvalitet gör utomlands är dock friskolekoncernerna i fråga svaret skyldiga.

Genom lägre lärarlöner (Skolinspektionen undersökte detta så sent som förra året) och besparingar på bibliotek, gymnastiksalar och liknande finns det uppenbarligen utrymme att leka friskolekapitalist världen över.

Man skulle vilja se ett litet föräldrakooperativ göra samma sak.

Elisabeth Lindberg, ledarskribent Arbetet