Regeringens satsning på gröna jobb ska leda till drygt 5 000 praktikplatser eller subventionerade anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa under perioden 2018—2020.

1 630 personer beräknas få en sysselsättning under 2018.

Arbetsuppgifter kan bli att röja skog, rusta upp vandringsleder eller städa upp kring bangårdar och stationer.

För en månad sedan meddelade regeringen att 270 miljoner kronor satsas i år, men det var oklart då hur många jobb det skulle handla om.