På onsdagen sänder Uppdrag granskning i SVT ett program om konflikten i Göteborgs Hamn som har lett till en omstridd utredning om ändringar i konflikträtten.

Debatten har spetsats till de senaste veckorna sedan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har gjort uttalanden som tolkats som att hon förespråkar lagändringar. Vänsterpartiet har rent av hotat med att fälla regeringen om ändringar görs.

Utredningen ska vara klar sista maj.

Uppdrag granskning tar bland annat upp hur hamnens ägare, kommunala Göteborgs hamn, har lobbat för en lagändring.

SVT-programmet har gått igenom vd:n Magnus Kårestedts mejl och drar slutsatsen att han ”lagt all sin kraft på att driva igenom en lagändring och inget på att försöka lösa konflikten”.

Han har haft täta kontakter med arbetsgivaren APM Terminals, Sveriges Hamnar, politiker och tjänstemän.

Bland annat har han träffat Ylva Johanssons statssekreterare. Däremot har han inte träffat Hamnarbetarförbundet, den part som är i konflikt med APM.

– Jag känner väl Hamnarbetarförbundets åsikter i de här frågorna, jag följer på hemsidor och så vidare, säger han.

Han säger att det i första hand är parterna, inte hamnbolaget, som ska lösa konflikten.

Arbetsgivaren APM har kollektivavtal med Transport. Men Hamnarbetarförbundet, som har organiserat en majoritet av arbetarna i APM:s containerterminal, är inte omfattade av fredsplikten eftersom de inte är part i avtalet.

Redan 2016 tog Hamnarbetarförbundet till stridsåtgärder för att de var oense med arbetsgivaren om arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Förra året strejkade de en dag, den 24 januari. Arbetet var på plats i hamnen då.

– Det känns för jäkligt att det ska behöva vara så här för grundläggande rättigheter, sa en av de strejkande arbetarna då till Arbetet.

– Det är väl inget roligt detta. Men vi har inget att välja på, sa hans kollega.

Senare under året utlyste Hamnarbetarförbundet en blockad mot bland annat övertid och nyanställningar. Arbetsgivaren lockoutade i sin tur arbetarna från kvälls- och nattarbete under sex veckor.

Redan när Arbetet var i hamnen i januari skrev vi om att bland andra Svenskt Näringsliv ropat efter ändrade konfliktregler eftersom Hamnarbetarförbundet kan ta till stridsåtgärder trots att arbetsgivaren har kollektivavtal med Transport.

APM:s vd Henrik Kristensen sade också till Arbetet att han hade kontaktat regeringen, utifrån ståndpunkten att politikerna måste ta ansvar för det som han ser som ett kryphål i lagen.

Alltså att arbetsgivare kan drabbas av stridsåtgärder trots att de har kollektivavtal.

I juni blev Svenskt Näringsliv och Henrik Kristensen bönhörda på så sätt att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tillsatte en utredning om strejkrätten.

Utredaren ska se över rätten att ta till stridsåtgärder dels mot arbetsgivare som har kollektivavtal och dels när stridsåtgärderna har annat syfte än att få till kollektivavtal.

Debatten har stegrats de senaste veckorna och på onsdagskvällen sänds som sagt ett Uppdrag granskning om hur läget i hamnen har växt till en fråga om konflikträtten.

Under torsdagen kommer Arbetet att publicera nytt material om utredningen. Följ allt vi skrivit hittills här.

Fotnot: Programmet Uppdrag granskning sänds i SVT 1 och på SVT Play på onsdag den 17 januari klockan 20.00.