Gruvföretagens mätningar och analyser av asbest är rena lurendrejeriet.

De farliga små asbestfibrerna är osynliga för de vanliga optiska ljusmikroskop som används vid analyserna.

Det krävs ett så kallat transmissionselektronmikroskop (TEM) när man skall mäta och analysera förekomsten av asbest.

Det vet gruvföretagen men de kryper bakom Arbetsmiljöverket som, hör och häpna, är väl medvetna om denna brist, men ändå inte ställer krav på ordentliga mätningar och analyser.

För gruvarbetarna och andra som vistas i och i närheten av gruvorna kan konsekvenserna bli förödande.

Flera av LKAB:s gruvor är kraftigt för-orenade av asbest. Det gäller även vissa av Bolidens gruvor och Kanisvaara/Tapuli med flera.

Efter Dagens Arbetes avslöjande om asbest i Dannemora gruva 2016 tvingades gruvföretagen erkänna att det fanns asbest i många gruvor, men påstod att man hade läget under kontroll.

Arbetsmiljöverket har tillåtit dubbel standard när det gäller asbest, en för byggnadsarbetare och en annan för gruvarbetare

Rolf Ählberg

Det påståendet är inte sant.

Frankrike och Holland har nu sänkt gränsvärdet för asbest till en tiondel av det svenska gränsvärdet (Tyskland har infört det som riktvärde).

Där finns också regler om att mätningar och analys skall göras med elektronmikroskop (TEM) så man inte missar de minsta asbestfibrerna.

Finland införde 2016 mycket stränga skyddsregler när det finns asbest som föroreningar i gruvorna. Australien har likartade regler.

Reglerna gäller även för entreprenörer som rör sig i gruvorna och för fordonstransporter. Sådana regler är nödvändiga även i de svenska gruvorna.

De svenska yrkesmedicinska klinikerna och läkarföreningen kräver nu gemensamt en sänkning av gränsvärdet för asbest till samma nivåer som i Frankrike och Holland, och att alla mätningar skall göras med TEM.

Även LO har anslutit sig till denna ståndpunkt.

Det goda samarbetet med arbetsgivarparten har varit viktigare än att vara kritisk och lyssna på de varningar som funnits

Rolf Ählberg

Arbetsmiljöverket har tillåtit dubbel standard när det gäller asbest, en för byggnadsarbetare och en annan för gruvarbetare.

Detsamma gäller gränsvärdet för radon, ett lågt ovan jord ett högt under jord.

Förklaringen är, vad gäller exempelvis gruvorna, ett passivt fack.

Det goda samarbetet med arbetsgivarparten har varit viktigare än att vara kritisk och lyssna på de varningar som funnits.

Det har varit en slags vänskapskorruption som styrt, därför har man heller inte ställt krav på Arbetsmiljöverket, vilket signalerat att allt är frid och fröjd.

Hur kan det i Sverige år 2018 vara möjligt med en mät/analysmetod för asbest som ger missvisande resultat och gränsvärden för ämnen som asbest, kvarts, radon med flera som i praktiken mer är ett skydd för gruv-näringen än för de som arbetar där?