Fjolårets stridigheter mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet i containerhamnen i Göteborg har fått containervolymerna att minska med nära 20 procent och nu rapporterar Göteborgs-Posten att LO-distriktet i Västsverige och Västsvenska handelskammaren har fått nog.

– Parterna måste komma överens. Och det är också en vädjan om att se det i ett större perspektiv, för det finns människor som riskerar att förlora jobbet ute i landet, säger LO-distriktets förste ombudsman Bengt Forsling till GP.

Distriktet och handelskammaren gör nu en gemensam vädjan till parterna.

– Ser man till de jobb som påverkas allra mest här och nu så är det tydligast inom e-handelssektorn, som är oerhört expansiv. Det är väldigt många jobb vi gemensamt oroar oss för både inom fackföreningsrörelsen och näringslivet, säger Bengt Forsling.

Någon exakt siffra på hur många jobb som kan vara i farozonen på grund av att den olösta konflikten finns däremot inte i dag.

Hamnarbetarförbundet ger dock inte mycket för den gemensamma vädjan.

– De enda förslag Handelskammaren och LO förfäktar är ett hängavtal. Det innebär att vi ska krypa och alla andra gå skadeslösa och nöjda ur fighten. Alla parter måste vara beredda att kompromissa. Inte bara vi, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot till GP.

Arbetet skrev i går, måndag 15 januari, att fyra rättsprocesser gällande just hamnkonflikten i Göteborg är uppe i AD.