Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Avtalet berör flera hundra tusen människor ur den muslimska minoritetsgruppen, som flytt Burma efter en brutal militäroffensiv som av FN:s människorättschef kallats ”ett skolboksexempel på etnisk rensning”.

Den fastslagna tidsramen följer på en överenskommelse i november, då de två länderna enades om att rohingyerna ska kunna återvända till sitt tidigare hemland Burma, ett krav som tidigare framförts av flera länder.

Många muslimer är dock rädda för att återvända eftersom de fruktar våld från den burmesiska armén, som enligt samstämmiga rapporter begått svåra övergrepp mot rohingyer under hösten, däribland mord och våldtäkter i stor skala.

Rohingyaflyktingar som befunnit sig i Bangladesh sedan före oktober 2016 berörs inte av beslutet.