Hösten 2016 rapporterade Arbetet om att Arbetsmiljöverket hade fått ökade anslag och arbetade med att rekrytera nya inspektörer. Under 2017 anställdes inspektörer i två omgångar – först 45 nya inspektörer i mars och sedan 30 till under hösten.

Nu är de som anställdes i mars ute i arbete, medan den andra gruppen blir färdigutbildad senare i år.

I och med nyanställningarna har antalet inspektörer, räknat som årsarbetskrafter, ökat från 243 förra årsskiftet till 286 det senaste årsskiftet.

Ändå säger Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, att det kan bli svårt att nå målet: 300 inspektörer år 2020.

– Verket har inte fått någon anslagsökning för 2018 och vi kan inte öka om vi inte får mer resurser. Det finns fortfarande en önskan om att bli 300 men det behövs mer resurser för det, säger hon.

Samtidigt som många anställts har Arbetsmiljöverket stora pensionsavgångar att hantera, vilket ökar behovet av att anställa nya inspektörer för att öka årsarbetskrafterna.

Under 2018 är en omgång nyrekryteringar planerad i slutet av året.

– Det innebär att vi gör fler inspektioner, säger Pia Zätterström om effekten av ett ökat antal inspektörer.