Samhall har, som Arbetet tidigare skrivit, utsatts för hård kritik från LO-förbund. I granskningar i tidningarna Dagens Arbete och Fastighetsfolket har fackliga företrädare och personer som arbetat inom Samhall vittnat om att kraven höjts på dem som arbetar i det statliga företaget, som ska skapa arbete åt människor med nedsatt arbetsförmåga. Då näringsminister Mikael Damberg (S) noterade kritiken bjöd han in LO-företrädare till ett möte, som Arbetet rapporterade om under torsdagen. Dagen efter mötet beskriver han Samhall som ett väldigt viktigt bolag.

– I dag ger det ungefär 25 000 människor som har svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad möjlighet till arbete. Och bara i år har regeringen gjort stora satsningar – både genom att höja ersättningen till Samhall och genom att bygga ut deras möjlighet att erbjuda arbete till människor, säger han.

Han konstaterar att Samhall har en viktig funktion för människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Är din bild att man klarar det uppdraget i dag?
– Man har ju väldigt många anställda över hela Sverige och varje år går ungefär 1 100 människor från Samhall in i vanliga anställningar. Så där möter man målen. Men jag tar på stort allvar att det finns kritik och oro för att det inte alltid funkar som det ska på Samhall. Jag kommer vara väldigt tydlig med att jag förväntar mig att bolaget har en bra dialog med de fackliga parterna för att se hur man kan göra verksamheten bättre.

Upplever du att företaget inte har skött den dialogen i nuläget?
– Man kan alltid vrida och vända på var det gick snett. Men uppenbart tycker de fackliga organisationerna att dialogen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det tar jag på stort allvar, de statliga bolagen ska fungera föredömligt.

Mikael Damberg säger samtidigt att oron för verksamheten ska ställas i relation till medarbetarundersökningar som görs på Samhall och som, enligt honom, har gått i positiv riktning de senaste åren.

– Det betyder inte att den ena undersökningen är rätt och de andras åsikter är fel.

Kan det hända att ni som ägare behöver ändra ramverket för Samhall?
– Det måste ske en kontinuerlig politisk diskussion om vilka verktyg som måste finnas för att hantera alla grupper på arbetsmarknaden. Det behöver inte bara handla om att ändra uppdraget för Samhall, det kan vara så att man behöver komplettera med andra insatser. Det är möjligt att man i de här dialogerna kommer fram till att det saknas verktyg.