– Behovet av arbetskraft är större än det antal utbildade förare som kommer ut från gymnasieskola och vuxenutbildning, säger Lasse Holm, projektledare på TYA, i ett pressmeddelande.

Enligt TYA:s undersökningar har bristen på lastbilsförare ökat varje år sedan 2009. Lasse Holm konstaterar att efterfrågan håller i sig och att det beror bland annat på högkonjunkturen och näthandeln.

– Det finns företag inom branschen som tvingas sälja av lastbilar för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med lastbilsförare att rekrytera, säger han.

Han hoppas att förarbristen kan lätta något framåt sommaren, i och med satsningar på bland annat gymnasie- och arbetsmarknadsutbildningar. Men den långsiktiga bedömningen är att det behövs 50 000 lastbilsförare de närmaste tio åren.

Enligt undersökningen, trendindikatorn, som presenteras nu planerar 37 procent av de tillfrågade företagen att anställa motsvarande ungefär 2 900 förare det närmsta halvåret. 840 företag har svarat i undersökningen.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen.