I december 2017 hade drygt 11 000 långtidsarbetslösa eller nyanlända en extratjänst i välfärden. Det är 7 000 fler än i maj samma år. Efter en rejält trög start för den subventionerade anställningsformen som infördes 2015 går antalet anställningar nu snabbt uppåt.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg är nöjd med utvecklingen och säger till SVT att insatsen fungerar både för nyanlända och långtidsarbetslösa. Hittills har ungefär hälften av anställningarna gått till respektive grupp, och det är ungefär lika många kvinnor som män som fått extratjänsterna.

Extratjänsterna finns i offentlig sektor och ger långtidsarbetslösa och nyanlända jobb med full lön som betalas av staten i upp till två år.

Men även om extratjänsterna ökar snabbt är det långt kvar till regeringens mål för insatsen som är 20 000 extratjänster år 2020. Mikael Sjöberg ser dock ljust på framtiden.

– Det är en såpass bra insats att vi kommer att nå målet, säger han till SVT.

Även de moderna beredskapsjobben i staten, som vänder sig till nyanlända blir allt fler. Insatsen startade i januari 2017 och i december hade drygt 1 000 nyanlända fått beredskapsjobb i olika myndigheter. Det är dubbelt så många som regeringen hade hoppats på för insatsens första år, men det är ändå långt kvar till slutmålet på 5 000 nya beredskapsjobb år 2020.

 

Extratjänster i välfärden 2017

Moderna beredskapsjobb i staten 2017