– Vi visar att vi tar det på allvar och erbjuder att de får det kostnadsfritt, säger kommunalrådet Liselotte Fröjd (M) till P4 Väst.

Flera andra kommuner i regionen inväntar Smittskyddsenhetens rekommendationer, och är beredda att agera om det kommer centrala direktiv.

På onsdagen beslutade Smittskydd och Central barnhälsovård i Västra Götaland att erbjuda barn vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin) redan från 12 månaders ålder. Det är sex månader tidigare än vad som är vanligt i det nationella vaccinationsprogrammet.

Sedan 2016 pågår en utredning på Folkhälsomyndigheten om möjligheten att sänka vaccinationsåldern för MPR-sprutan från 18 till 12 månader. Redan i dag är vaccinen i MPR-sprutan godkända från 9 månaders ålder, men av medicinska skäl så är de mer effektiva om de ges efter att barnet fyllt ett år.