Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Efter att ha deltagit i kampen mot apartheid i Sydafrika har Kumi Naidoo varit ledare för flera globala kampanjer till skydd av miljö och mänskliga rättigheter, bland annat som chef för Greenpeace och för paraplyorganisationen Civicus.

Han utsågs nyligen till människorättsorganisationen Amnesty Internationals nya generalsekreterare och tillträder i augusti i år, som Arbetet Global rapporterat om.

Nyhetsbyrån IPS träffade Kumi Naidoo i samband med att företrädare för civilsamhällets organisationer och aktivister från hela världen möttes vid International Civil Society Week i Fiji.

Det var strax innan det tillkännagetts att han blir Amnestys nya generalsekreterare.

–Mitt råd till de unga är: hys inget hopp om de nuvarande ledarna. De är den största gruppen förlorare du kan hitta. Detta eftersom de inte vill medge att det var dom som försatte oss i den här röran, säger Kumi Naidoo.

Deras mest värdefulla roll är att bidra med nya perspektiv på gamla problem.

Kumi Naidoo, om ungas roll i världen

Han menar att världen fortfarande använder sig av gamla problemlösningar, trots att de inte fungerar. Albert Einstein konstaterade att galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.

– Om mänskligheten fortsätter att göra på samma sätt som vi alltid gjort, kommer vi att uppnå detsamma som tidigare: orättvisor, en ohållbar utveckling och miljöförstörelse.

På frågan om hur de unga ska kunna rädda världen svarar Kumi Naidoo:

– Deras mest värdefulla roll är att bidra med nya perspektiv på gamla problem. Och att inte vara rädda för att kallas romantiker, orealistiska eller idealister. De lösningar på dagens problem som beskrivs som realistiska är ineffektiva.

– I fråga om innovationer så anser jag att de bästa lösningarna, även de småskaliga, kommer från unga människor. Ett exempel är när en grupp unga skolflickor i Zambia för fyra år sedan lyckades skapa en generator som kan drivas i fem timmar med en liter mänsklig urin.

Aktivisten Kumi Naidoo menar att världen bara kan räddas av de unga.

Kumi Naidoo menar att världen är alldeles för fokuserad på stora infrastruktursatsningar.

– Vi måste bryta med detta. I Afrika lider landsbygdsbefolkningarna brist på el. Men stora kraftanläggningar kommer inte att hjälpa dessa människor. Lösningen är enkel – små kraftledningsnät. Allt som behövs är 20 solpaneler som kopplas samman med 50 bostäder. Det handlar inte om raketforskning.

Kumi Naidoo säger också att världen är i behov av en stor systemförändring.

– Vi är på väg mot katastrofala klimatförändringar. Under de senaste tio åren har antalet extrema väderhändelser ökat med hundra procent. Men ingenting görs. Av det skälet tror inte jag att innovationer kommer att komma från människor som är utbildade inom ett gammalt system.

Han säger sig ha blivit inspirerad av sin egen dotter.

– När hon var i tidiga tonåren sade hon att min generation förorenats av dåliga erfarenheter. Hon hade rätt. De nya idéerna har tagit slut för denna generation. De unga är avgörande för innovationer.

–Mitt avslutande budskap till de unga är att ni måste avvisa den gamla visdomen om att dagens ungdomar är morgondagens ledare. Om ni väntar till i morgon så kanske det inte finns någon morgondag att styra över.


Pascal Laureyn/nyhetsbyrån IPS