Arbetsförmedlingens ”förnyelseresa”, en omorganisation i flera steg, är igång. Men stora förändringar skjuts framåt i tiden, enligt myndighetens överdirektör Maria Mindhammar.

– Vi känner att det är viktigt att vi får god tid på oss att genomföra detta på ett bra sätt med god förändringsledning. Ska vi ”takta” bra med it-system och att vi går mer mot det digitala och telefonsamtal så behöver vi den här tiden på oss, säger hon.

Har det varit problem med it-systemen?

– It-system är en utmaning i alla myndigheter, det är en stor kostnad och komplexa uppdrag. Vi har tagit höjd för den oro vi själva haft och som finns hos styrelse och myndighetsledning.

Vad är man orolig för?

– Vi vill stämma av hela tiden att vi har it-utveckling.

Inom kort väntas Arbetsförmedlingens generaldirektör fatta beslut om att dela upp verksamheten i två nya delar: Arbetsförmedlingen arbetsgivare och Arbetsförmedlingen arbetssökande. Därtill har genomförandet av den tredje delen redan påbörjats. Den heter Arbetsförmedlingen direkt och innebär att de arbetssökande i större utsträckning än i dag ska använda sig av självservice och telefonsupport.

Att dela upp verksamheten i stöd för arbetsgivare kontra arbetssökande skjuts däremot upp till i mitten av 2019, alltså efter valet. Som Arbetet skrivit tidigare var det ursprungliga förslaget att göra förändringen under vintern 2017/2018.

– Vi har lyft fram att det är en risk att göra det här just nu, att det är dåligt timing att göra det under valår, så det är positivt att arbetsgivaren valt att skjuta upp det, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST:s avdelningsstyrelse på Arbetsförmedlingen.

Därtill menar han att it-utvecklingen måste fungera innan man går vidare med andra förändringar.

– Det är en förutsättning, och it-utvecklingen sker inte i den takt som den borde.

Enligt överdirektör Maria Mindhammar har inte frågan om valår, där myndighetens vara eller icke vara är brännhet, påverkat beslutet.

– Det är inget som ska påverka en myndighet. Vi ska skapa bra resultat oavsett regeringen och vad omgivningen tycker. Det är också viktigt att lyssna på de som tycker till om oss, och det gör vi verkligen, säger hon.

I en färsk konsultrapport som fackförbundet ST på Arbetsförmedlingen beställt för att utreda omorganisationen står dock att ledningen menar att man i bedömningen av tidsplanen tagit hänsyn till politiska aspekter.

Hela omorganisationen kommer att pågå till årsskiftet 2019/2020, enligt den nya tidsplanen.

– Vi har senarelagt införandet med ett halvår, vi har anpassat organisationstakten på det sättet.