Tidningen Handelsnytt publicerar i dag ett upprop undertecknat av 377 personer i service- och handelsbranschen. Efter en inledning om hur de själva jobbar med att ge service fortsätter de: ”Nu vittnar vi om ert bemötande; ni chefer, kollegor, säljare, väktare och kunder som behandlar oss med avsaknad av de egenskaper ni kräver av oss.”

Alla som undertecknat har inte själva varit utsatta men en rad vittnesmål följer med uppropet. De handlar om kunder och kollegor som tafsar, ger opassande kommentarer och blottar sig i provrummen. Om chefer som inte tar händelserna på allvar utan säger att ”boys will be boys” eller att kvinnan ska se det som ett ”bra sälj” då en kund som tafsat på henne sedan handlat.

Kvinnorna som undertecknat uppropet menar att osäkra och oklara anställningsformer samt avsaknad av kollektivavtal gynnar tystnadskulturen i branschen. De riktar krav mot chefer och arbetsgivare, om att de ska ta ansvar för att motverka diskriminering och trakasserier. De vänder sig också till arbetsgivarorganisationer och fack med krav på mer utbildning och närvaro.

Vidare krävs i uppropet större befogenhet att porta kunder som gjort sig skyldiga till trakasserier. Såväl Handels ordförande Susanna Gideonsson som Svensk Handels vd Karin Johansson vill, enligt Handelsnytt, också se en lagändring som ökar möjligheten att porta kunder som begår övergrepp.

Maria Karlsson som arbetar i en blomsteraffär är en av initiativtagarna till uppropet. Hon säger till Handelsnytt att det i dag saknas tydlig information om hur man ska gå tillväga om man har utsatts.

– Vi upplever att facket numera bara uppsöker arbetsplatser för att värva medlemmar, och de frågor de tar upp gäller till största del löner. Det finns ingen som går ut och säger att facket kan hjälpa vid sexuella trakasserier. För att skapa en känsla av mer trygghet på arbetsplatsen borde facket en eller ett par gånger per år finnas fysiskt närvarande på arbetsplatser och framhålla att de finns där, även i sådana situationer, säger hon.

Susanna Gideonsson önskar att medlemmarna ska bli mindre rädda att vända sig till facket och rapportera om händelser.