Det är orimligt att anställda inom vården själva ska bekosta sina arbetskläder och därmed betala för sin egen arbetsmiljö. Det skriver Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna i ett gemensamt remissvar till Arbetsmiljöverket, uppger Läkartidningen.

Fackförbunden kritiserar därmed Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, för att det inte tydligt anger vem som ska bekosta arbetskläder för anställda i vård och omsorg.

I förslaget anges inte vem som ska stå för inköp av arbetskläder, men  arbetsgivarna ska stå för tvätt av kläderna och se till så att de lämnas  vid arbetsdagens slut, uppger Läkartidningen.

Kommunal har länge stridit för att medlemmarna som jobbar i vård och omsorg ska få fria arbetskläder. Sedan 2016 kräver lagen att anställda inom hemtjänst, på äldreboenden och LSS-boenden för funktionshindrade ska bära arbetskläder. Det finns dock inget krav på att arbetsgivarna ska köpa in och stå för arbetskläderna, vilket Kommunal krävt. Nu backas kravet alltså upp av ytterligare tre fackförbund i vården.