Försäkringskassan har under året fått hård kritik, då handläggningstiderna varit långa för människor som blivit nekade sjukpenning, överklagat och väntat på nytt beslut. Under tiden har de stått utan ersättning. Därför ändras regelverket från och med årsskiftet. Nu ”kan” den som väntar på nytt beslut får sjukpenning under väntetiden. Om:

• det inte utan betydande dröjsmål kan avgöras om rätt till ersättning föreligger,

•  det är sannolikt att sådan rätt föreligger, och

• det är av väsentlig betydelse för den som begär ersättningen.

– Det låter som om de flesta kommer att få det. Det är egentligen mera av en återställning än nya regler. Man kommer ju fortfarande att kunna få sjukpenningen indragen vid ett nekande beslut men nu får man i alla fall pengar fram till det beslutet, säger Lisbeth Forsberg från föreningen Solrosuppropet som granskar och informerar om sjukförsäkringen.