Från det 66:e levnadsåret får man göra högre jobbskatteavdrag. Under de tio år som reglerna har funnits har arbetskraften ökat med 4,2 procentenheter.

– Men eftersom de här skattelättnaderna som infördes var så omfattande blir effekterna inte så stora när man sätter dem i relation till storleken på skatteminskningen som de här personerna fick, säger Lisa Laun, doktor i nationalekonomi och forskare vid IFAU, till Ekot.

Sänkta arbetsgivaravgifter kan också spela in. Och att få känner till avdragsreglerna är också en faktor, enligt Laun.