Att människor med barnbarn går i pension tidigare än andra var känt förut, konstaterar Linda Kridahl som är forskare i demografi. Men hennes studie visar fler samband:

  • Ju äldre barnbarnen är, desto mer sannolikt att mor- och farföräldrar går i pension. Det här tyder på att den äldre generationen i Sverige inte i första hand behövs för att ta hand om bebisar, utan snarare väljer att umgås på sina egna villkor med barnbarnen när de är lite större.
  • Ju fler syskonskaror barnbarnen tillhör, desto mer sannolikt att man går i pension. Linda Kridahl föreslår en förklaring: Om barnbarnen tillhör olika familjer är det större sannolikhet att någon av dem bor i närheten och är tillgänglig för umgänge.
  • Kvinnor och män påverkas ungefär lika mycket av att ha barnbarn. Det verkar alltså inte finnas någon skillnad i barnbarnsengagemanget mellan mor/farmödrar och mor/farfäder.

Studien har tagit hänsyn till andra faktorer som påverkar pensionsålder, såsom inkomst, utbildning och civilstånd.

Eftersom samhället strävar efter att människor ska gå i pension så sent som möjligt borde man ta hänsyn till forskningsresultaten, menar Linda Kridahl:

– Ett mer ”barnbarnsvänligt” arbetsliv med mer flexibla arbetstider eller möjlighet att jobba deltid skulle kunna förenkla för mor- och farföräldrar att jobba längre, säger hon till Stockholms universitet.