Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Konflikten gäller lönesystem och arbete under veckoslut. En första strejkomgång genomfördes i förra veckan, och nya samtal mellan parterna har inte lett framåt.

– Det finns inte förutsättningar för en uppgörelse,

då arbetsgivarförbunden Palta och Finans Finland inte rört sig någonstans från sin skyttegrop, konstaterar bankfacket Pros ordförande Jorma Malinen på förbundets webbplats.

I strejken deltar också YTN och Danske Banks personalförening.