Konflikten gäller lönesystem och arbete under veckoslut. En första strejkomgång genomfördes i förra veckan, och nya samtal mellan parterna har inte lett framåt.

– Det finns inte förutsättningar för en uppgörelse,

Finländsk bankpersonal i strejk

Global

då arbetsgivarförbunden Palta och Finans Finland inte rört sig någonstans från sin skyttegrop, konstaterar bankfacket Pros ordförande Jorma Malinen på förbundets webbplats.

I strejken deltar också YTN och Danske Banks personalförening.